دسامبر 5, 2019

خلاصه جزوه اخلاق و احکام کسب و کار

اهمیت اخلاق دراقتصاد از دیدگاه اسلام اقتصاد اسلامی و به کارگیري آن در جامعه مورد تأکید اسلام است. قرآن و روایات در موارد گوناگون بر امور […]
دسامبر 3, 2019
مدیرت اخلاق کسب و کار

مدیریت اخلاق کسب و کار | جزوه کامل

معرفی کتاب مدیریت اخلاق کسب و کار: کتاب مدیریت اخلاق کسب و کار ترجمه و تالیف سید علی اکبر احمدی و حمیدرضا عسگری ده آبادی می […]