آگوست 27, 2019

تیم کوک به مالیات اتخاذ شده توسط کمیسیون حقوقی اروپا اعتراض کرد

رئیس اپل آقای تیم کوک نسبت به میزان بسیار بالای مالیات اتخاذ شده توسط کمیسیون حقوقی اروپا شدیدا معترض شد. مدیر ارشد اجرایی کمپانی اپل، تیم […]