آگوست 27, 2019

اعمال جریمه سنگین ایتالیا توسط اتحادیه ی اروپا

اعمال جریمه ی احتمالی 3.5 میلیارد یورویی به ایتالیا توسط اتحادیه ی اروپا اعمال جریمه سنگینی برای کشور ایتالیا به دلیل عدم توانایی اش در کنترل […]