سپتامبر 14, 2019
اوپک نزدیک به فروپاشی

اوپک ، سازمان کشور های صادر کننده نفت ، نزدیک تر از همیشه به فروپاشی

اوپک نزدیک تر از همیشه به فروپاشی سازمان کشورهای صادر کننده نفت با بحران بقا روبروست. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اخطار داده است […]